แบบฟอร์มรับสมัครงาน


โปรดระบุตำแหน่งงานที่คุณสนใจ *
อัพโหลดไฟล์ประวัติส่วนตัว (ไฟล์ชนิด .doc, .pdf หรือ jpg
ที่ขนาดไม่เกินกว่า 2 MB เท่านั้น)
เพศ *     
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)*
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
รูปถ่าย
วันเกิด* Select date in calendar (MM/DD/YYYY)
อายุ
สัญชาติ
ศาสนา
อีเมล์ *
ที่อยู่ปัจจุบัน
รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ*
สถานะภาพทางทหาร         
เงินเดือนที่คาดหวัง (ตัวอย่าง เช่น 9999 บาท) *
เพื่อเป็นการป้องกันการส่งข้อความด้วยระบบอัตโนมัติ
กรุณาระบุตัวอักษรที่ปรากฏ ในภาพด้านขวา

   

* - Required fields