โครงสร้างผนังชั้นนอก

ด้านนอกอาคารเป็นระบบผนังหลายชั้นด้วยวัสดุผสมเต็มรูปแบบหนาถึง 6 มิลลิเมตร โดยจะใช้กระจกสะท้อนแสงคุณภาพสูงชนิดหนาแล้วซ้อนด้วยหินแกรนิตอีกชั้นหนึ่งเพื่อใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติได้มากที่สุด อีกทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและชมวิวรอบอาคารได้อย่างเต็มที่

ความสูงของเพดาน

 • ชั้นปกติ ระหว่างพื้นถึงฝ้าเพดานเท่ากับ 2.7 เมตร และระหว่างพื้นล่างถึงพื้นบนเท่ากับ 3.6 เมตร
 • ชั้นบนสุด ระหว่างพื้นถึงฝ้าเพดานเท่ากับ 6.4 เมตร และระหว่างพื้นล่างถึงพื้นบนเท่ากับ 7.4 เมตร

พื้น

พื้นซีเมนต์ขัดหยาบ (ผิวเรียบ)

การรับน้ำหนักของพื้น

พื้นมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้ดังนี้
 • น้ำหนักบรรทุกจรได้ 150 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
 • น้ำหนักบรรทุกแบ่งส่วนได้ 150 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
พื้นสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้รวม 300 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

ผนังภายในและเพดาน

ผนังภายในปูด้วยแผ่นปูนปลาสเตอร์และทาด้วยสีอีมัลชั่น  ส่วนเพดานปิดด้วยแผ่นฝ้าเพดานอะคูสติกแบบระบบกึ่งซ่อนโครงทางเดียวร่วมกับการติดตั้งโคมไฟต่างๆ   ตัวจ่ายไฟ A/C และระบบไฟฟ้าอิเล็กโทรนิคส์

การเดินสายไฟใต้พื้น

การเดินสายไฟใต้พื้นใน อาคาร เอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ และ อาคาร แคปปิตอล ทาวเวอร์ จะใช้ระบบรางที่ช่วยจัดให้สายไฟที่มีอยู่อย่างมากมายเป็นระเบียบและไม่ซับซ้อน  โดยภายในรางจะแบ่งออกป็นสามช่องทางสำหรับสายไฟ สายโทรศัพท์ และสายเคเบิลอื่นๆ

หลอดไฟ

พื้นที่สำนักงานทั่วไปติดตั้งด้วยแผงหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาด 600 มิลลิเมตร x 1200 มิลลิเมตร พร้อมโคมสะท้อนแสง

ระบบลิฟท์

อาคารมีระบบลิฟท์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในประเทศไทย ประกอบด้วยลิฟท์โดยสารในอาคาร ลิฟท์ลานจอดรถ และลิฟท์ขนของ/ลิฟท์ฉุกเฉิน
ลิฟท์โดยสารที่แยกเป็น โซนล่าง โซนกลาง และ โซนสูงนั้นใช้เทคโนโลยี VVVF แบบไม่มีเกียร์ทดรอบด้วยกระแสไฟสลับและรุ่นไม่มีเกียร์ทดรอบด้วยกระแสไฟตรงอันล้ำสมัยที่ทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและคุณภาพเยี่ยมยอด

ระบบปรับอากาศและระบบระบายความร้อน

ในพื้นที่สำนักงานจะติดตั้งชุดระบายอากาศ  AHU สองชุดต่อหนึ่งชั้น ด้วยระบบ VAV โดยชุดระบายอากาศ AHUนี้จะเป็นส่วนที่แยกย่อยออกมาสำหรับแต่ละโซน

ระบบสายเชื่อมต่ออื่นๆ

นอกเหนือจากการวางสายไฟ สายโทรศัพท์ และท่อน้ำตามปกติแล้ว ออลซีซันส์เพลซยังจัดเตรียมสายเชื่อมต่อข้อมูลอีกสายหนึ่งให้แก่ผู้เช่าซึ่งอาจจะต้องการใช้งานในอนาคต

ระบบโทรศัพท์

ภายในอาคารมีการติดตั้งสายโทรศัพท์ไว้ประมาณ 1,000 คู่สาย สายโทรศัพท์ของแต่ละชั้นใน อาคาร เอ็ม.ไทย และ อาคาร แคปปิตอล ทาวเวอร์ สามารถต่อตรงไปยังจุดที่ผู้เช่าต้องการได้ผ่านทางระบบการเดินสายใต้พื้น

ที่จอดรถ

โครงการมีพื้นที่จอดรถที่รองรับได้มากกว่า 2,500 คัน

ไฟสำรองฉุกเฉิน

การติดตั้งระบบแสงสว่างได้รับการคัดสรรเป็นพิเศษแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงและสิ้นเปลืองไฟน้อย โดยมีระบบดูแลจัดการอาคารแบบอัจฉริยะซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมดูแลระบบไฟในพื้นที่และห้องน้ำของผู้ใช้ ในขณะที่เครื่องกำเนิดไฟจะแสตนด์บายเพื่อสำรองไฟส่วนกลางประมาณ 10% เพื่อความปลอดภัย

ระบบไฟฟ้า

 • การจ่ายไฟเข้า: 24KV/415KV, 6 x 60A TPN Dbs ในแต่ละชั้นสำหรับพื้นที่สำนักงานโดยเฉพาะ
 • การเดินสายแนวราบ: รางเดินสายใต้พื้น พร้อมมีช่องเปิดปิดด้านบน จะแบ่งเป็นสามส่วนสำหรับสายโทรศัพท์ สายไฟ สายเคเบิ้ลเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับพื้นที่สำนักงานทั่วไป
 • การเดินสายแนวดิ่ง: ในตึกนี้จะมีสายเชื่อมต่อข้อมูลขนาด 2 nos. 300x300 มม. แยกต่างหากจากสายโทรศัพท์/สายไฟที่มีอยู่แล้ว

การป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัย

 • การป้องกันอัคคีภัยและสัญญาณเตือนภัยในตึกนี้มีความละเอียดและซับซ้อนมากที่สุดในกรุงเทพ นอกจากระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งไว้อย่างทั่วถึงทุก 3.5 เมตรแล้ว ในพื้นที่สำนักงานแต่ละชั้นยังมีหัวดับเพลิงสองจุดซึ่งต่อกับถังน้ำสำรองเพื่อดับเพลิงแยกกันจากชั้นใต้ดิน
 • ถังน้ำมีความจุ 400 ลบม. บันไดหนีไฟมีสองด้านเพื่ออพยพคนออกอย่างเร่งด่วนได้จากทุกส่วนของตึก ระบบตรวจจับเป็นระบบตรวจจับควันไฟแบบระบุตำแหน่งได้เป็นบางส่วนซึ่งมีอยู่อย่างครอบคลุมทั่วทั้งตึก และมีเครื่องตรวจจับความร้อนในห้องหม้อแปลงไฟฟ้าและห้องเครื่องจักร

ระบบสุขอนามัยและท่อประปา

ห้องน้ำและห้องแพนทรีของสำนักงานทั่วไปจะมีการวางท่อภายในเชื่อมกับท่อหลัก และติดตั้งท่อระบายชักโครกภายในห้องน้ำติดกับบันได

ระบบดูแลอาคารด้วยคอมพิวเตอร์

ระบบดูแลอาคารด้วยคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยตัวควบคุมอัจฉริยะแบบเครือข่าย (การควบคุมด้วยระบบดิจิตอลโดยตรง) จะติดตั้งโปรแกรมอัตโนมัติที่จะติดตามดูและควบคุมดูแลอุปกรณ์อิเล็คโทรนิกส์ดังต่อไปนี้ หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ อุปกรณ์ระบายอากาศ พัดลมระบายความร้อน ปั๊มน้ำภายใน อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น เครื่องจ่ายไฟสำรอง สัญญาณเตือนอัคคีภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง

ระบบสัญญาณและดาวเทียม

 • ทุกชั้นจะมีการติดตั้งระบบเสาอากาศโทรทัศน์หลักพร้อมตัวแยกสัญญาณในท่อสายไฟ
 • ตึกนี้เทียบเคียงได้กับอาคารอัจฉริยะในอเมริกาเหนือและยุโรปทั้งที่ก่อสร้างเสร็จไปแล้วและอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
 • ทางตึกได้จัดเตรียมสัญญาณดาวเทียมเอาไว้ให้ ซึ่งผู้เช่าซึ่งสามารถยื่นเรื่องขอรับได้

ระบบรักษาความปลอดภัยของตึก

ระบบรักษาความปลอดภัยของตึกประกอบด้วยกล้องวงจรปิด และสัญญาณกันขโมยที่ประตูเพื่อควบคุมดูแลและตรวจตราความปลอดภัย พร้อมกับยามรักษาการณ์

ออล ซีซั่นส์ เพลส - ความสมบูรณ์แบบสำหรับองค์กรที่ทันสมัยของคุณ