ข่าวและกิจกรรม

ตักบาตรขึ้นปีใหม่ 2562
01/04/2019

ตักบาตรขึ้นปีใหม่ 2562

ฝ่ายบริหารอาคาร โครงการ All Seasons Place ขอเรียนเชิญผู้เช่าและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562
เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป
ณ ลานหน้าน้ำพุ โครงการ All Seasons Place

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2625-1800 ต่อ 0 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:30 น.