ข่าวและกิจกรรม

การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561
11/02/2018

การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

ฝ่ายบริหารอาคารฯ ใคร่ขอเรียนให้ท่านทราบถึงกำหนดการ "การจัดอบรมหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยประจำชั้น  และกำหนดการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561"  ดังต่อไปนี้

1. การจัดอบรมหัวหน้าหน่วยความปลอดภัยประจำชั้น
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ชั้น 15 อาคาร CRC

2. นิทรรศการ “สัปดาห์ความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย”
วันที่ 29 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานกิจกรรม 1 ศูนย์การค้า Retail Center
** พบกับกิจกรรมพิเศษช่วงเวลา 12.15 - 15.45 น. ทุกวัน **

3. กำหนดการซ้ออพยพหนีไฟประจำปี 2560
   - อาคาร M.Thai และอาคาร Capital วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561
   - อาคาร CRC และศูนย์การค้า Retail Center วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561

หากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่หมายเลข 0-2625-1800 ต่อ 0