ข่าวและกิจกรรม

ทดสอบระบบเตือนภัย ประจำเดือนสิงหาคม 2561
08/06/2018

ทดสอบระบบเตือนภัย ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ฝ่ายบริหารอาคารจะดำเนินการทำสอบระบบเตือนภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ในวันอาทิตย์ที่ 10 August 2561 ตามรายละเอียด ดังนี้

อาคาร CRC & ศูนย์การค้า Retail Center
- ทดสอบระบบประกาศ PA เวลา 08.50 - 09.20 น.
- ทดสอบระบบกริ่งเตือนภัย เวลา 09.30 - 10.00 น.

อาคาร M.Thai
- ทดสอบระบบประกาศ PA เวลา 13.30 - 14.00 น.
- ทดสอบระบบกริ่งเตือนภัย เวลา 14.30 - 15.00 น.

อาคาร Capital
- ทดสอบระบบประกาศ PA เวลา 15.30 - 16.00 น.
- ทดสอบระบบกริ่งเตือนภัย เวลา 16.30 - 17.00 น.

หากลูกค้าประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่หมายเลข 0-2625-1800 ต่อ 0