ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2561
07/11/2018

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2561

ฝ่ายบริหารอาคาร โครงการ All Seasons Place ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2561 ณ ลานกิจกรรม 1 ศูนย์การค้า Retail Center

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
เวลา 11.00 - 15.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2625-1800