ข่าวและกิจกรรม

ตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 2561
06/22/2018

ตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 2561

ฝ่ายบริหารอาคาร โครงการ All Seasons Place ขอเรียนเชิญผู้เช่าและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ ลานหน้าน้ำพุ โครงการ All Seasons Place

*สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2625-1800 ต่อ 0